Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 756615
  • Do końca roku: 305 dni
  • Do wakacji: 112 dni
 • Kalendarium

  Piątek, 2024-03-01

  Imieniny: Albina, Antoniny

SZKOLNY KONKURS " Piernik świąteczny"

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU 

" Piernik świąteczny"  

 

CEL:
umożliwienie uczniom zaprezentowanie swojego talentu,
popularyzowanie polskich tradycji świątecznych,
rozwijanie wyobraźni twórczej i zdolności abstrakcyjnego myślenia, niezbędnych przy projektowaniu.

ORGANIZATOR: Samorząd Szkolny

Termin oddawania prac: 16. 11. 2022 r.

ZASADY UCZESTNICTWA:

1.Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły

2. Uczestnicy konkursu wykonują piernik, którego kształt i dekoracja nawiązują do tradycji .

3.Prace uczestników oceniane będą przez Komisję, która w swojej ocenie będzie uwzględniać:
- poziom artystyczny wykonanej pracy
- oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, estetyka wykonania
- stopień nawiązania do tradycji


4. Komisja wybierze i nagrodzi prace w trzech kategoriach:

oddział przedszkolny
klasy 1 - 3
klasy 4 - 6
klasy 7 - 8

5. Decyzje jury są ostateczne.
6. Termin dostarczenia prac konkursowych przez uczestników: do 16.11.2022 r. do sali 20 . Piernik powinien być opisany danymi - imię i nazwisko uczestnika, klasa.