Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 756501
  • Do końca roku: 305 dni
  • Do wakacji: 112 dni
 • Kalendarium

  Piątek, 2024-03-01

  Imieniny: Albina, Antoniny

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ pt. "Dzień bezpiecznego Internetu."

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

"Dzień bezpiecznego Internetu."

 

1 . Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas VII - VIII Szkoły Podstawowej  im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach.

 1. 2. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej, dotyczącej bezpiecznego korzystania z portali
 2. 3. Cele konkursu:

Popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem.

 • Podkreślenie potencjału Internetu do wykorzystania w edukacji, kontaktach z rówieśnikami oraz jako forma twórczej rozrywki.
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym.
 • Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.
 1. Sposób przeprowadzenia konkursu:

Konkurs na prezentację multimedialną polega na samodzielnym zaprojektowaniu prezentacji  lub w 2 osobowych grupach w programie Microsoft PowerPoint lub LibreOffice Impress, będącej prezentacją (rozwinięciem) hasła tegorocznych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.

Prezentacja powinna składać się z co najmniej 10 slajdów, lecz nie więcej niż 15 slajdów,   na których muszą znaleźć się następujące informacje: tytuł pracy, bibliografia, autor/autorzy

- pliki graficzne, prezentacje multimedialne (pliki) należy przesyłać na link Konkurs - Dzień bezpiecznego Internetu

-  organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji grafik pokonkursowych  na stronie internetowej szkoły, wystawie i wszelkich innych nośnikach i mediach mających na celu promowanie konkursu.

 1. Miejsce i termin składania prac: prace należy dostarczyć na wyznaczony link do organizatorów konkursu. Prace przyjmowane będą do dnia 15.02.2023 r. wyniki ogłoszone zostaną 20.02.2023 r.

 

 1. Kryteria oceny prac konkursowych: Wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły, a najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz umieszczone na szkolnej stronie internetowej.
 2. Komisja będzie najwyżej oceni prace:
 • które temat ujęły w sposób interesujący i przyciągający uwagę,
 • które charakteryzują się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi przemyśleniami,
 • które są napisane językiem zrozumiałym dla jak najszerszego grona osób, mające walory edukacyjne i popularyzacyjne.

Zwróci uwagę także na:

 • estetykę,
 • samodzielność pracy,
 • zawartość prezentacji,
 • grafikę i całą szatę graficzną,
 • efekt wizualny,
 • przejrzystość,
 • techniczną poprawność wykonania.
 1. Autorzy najlepszych 3 prac otrzymają nagrody i dyplomy uznania.
 2. Postanowienia końcowe Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu. Akceptacja powyższego regulaminu wiąże ze sobą prawo do późniejszego wykorzystania prac przez szkołę.