Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 915658
  • Do końca roku: 195 dni
  • Do wakacji: 2 dni
 • Kalendarium

  Środa, 2024-06-19

  Imieniny: Gerwazego, Protazego

Zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzemieniewo.

Zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzemieniewo, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Zarządzenie Nr 0050.3.2024

Wójta Gminy Krzemieniewo

z dnia 16 stycznia 2024 roku

 

w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzemieniewo, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

            Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.)

 

zarządza się, co następuje:

 

 • 1. W postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzemieniewo ustala się harmonogram zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności określone w załączniku nr 1 .

 

 • 2. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określone w uchwale

Rady Gminy Krzemieniewo:

- Nr XXII/155/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Krzemieniewo na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia– do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych,

- Nr XXII/156/2017  z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów do postępowania rekrutacyjnego, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzemieniewo, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia– do klas I publicznych szkół podstawowych.

 

 • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkoli gminy Krzemieniewo.

 

 • 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krzemieniewo.

 

 • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt Gminy Krzemieniewo

/-/ Radosław Sobecki

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie deklaracji kontynuowania edukacji

przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym. Ustalenie

liczby wolnych miejsc w przedszkolu.

22.01-02.02.2024

-

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub do klasy I publicznej szkoły podstawowej wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym .

05.02-1.03.2024

22.04-10.05.2024

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 
i dokumentów. 

04-11.03.2024

13-16.05.2024

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych.

12.03.2024

17.05.2024

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia  w postaci pisemnego oświadczenia.

13.03-22.03.2024

20.05-27.05.2024

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

25.03.2024

28.05.2024